Sizin host hesabınız serverdə uğurla yaradılmışdır!

DNS-lər tam delegerasiyadan keçibdir. Növbəti addım gələcək saytınız üçün məlumatların yerləşdirilməsidir.